Monumentos 2018

«15 aniversari». Monumento adulto 2018.
«Apunta’t a la falla». Monumento infantil 2018.